කොවිඩ් නිසා පීඩාවට පත් සමාගම් ගොඩනැඟීමට ලංකා බැංකුවෙන් පුනර්ජීවන වැඩපිළිවෙලක්

කොවිඩ් නිසා පීඩාවට පත් සමාගම් ගොඩනැඟීමට ලංකා බැංකුවෙන් පුනර්ජීවන වැඩපිළිවෙලක්

1 April 2021 10:42 pm

ලංකා බැංකුව කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය තුළ පීඩාවට පත් මහා පරිමාණයේ සමාගම් 40 ක් පමණ යළි පුනර්ජීවනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් දියත් කර තිබේ.

ලංකා බැංකුව විසින් දියත් කරන ලද ව්‍යවසායක් පුනර්ජීවන වැඩපිළිවෙල හරහා මෙම සමාගම් වලට ප්‍රාග්ධන යොමු ලබා දීමට නියමිත බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

කොවිඩ් උවදුර නිසා පීඩාවට පත් ව්‍යවසායකයන් හට සහන සැලසීම සඳහා දැනටමත් ලංකා බැංකුවේ ව්‍යාපාර පුනර්ජීවන මූලස්ථානයක් කොළඹ පිහිටුවා ඇත.

ණය පහසුකම් සහ සීමාවන් පිළිබඳව අදාළ පාර්ශවයන් සමඟ පැවති සාකච්ඡා වලින් පසු මූල්‍යමය දුෂ්කරතා විසඳා ගැනීමට මෙම අංශයට හැකි වූ බව ලංකා බැංකුවේ සභාපති කාංචන රත්වත්තේ මහතා පැවසීය. එමෙන්ම මෙවන් ව්‍යාපාර පුනර්ජීවන අංශ දිවයින පුරා ලංකා බැංකු ශාඛා 628 ක ස්ථාපිත වනු ඇති බවද හෙතෙම අවධාරණය කළේය.

මෙම අංශය හරහා දැනටමත් රු. බිලියන 26 ක ණය මුදලක් සමාගම් 10 ට අධික ප්‍රමාණයකට ලබා දී ඇති අතර, ව්‍යවසායකයන් හට මෙම ණය පහසුකම් ලබාදීමේදී කෘෂිකර්මාන්තය, සංචාරක කර්මාන්තය, අපනයන, තේ, ඇඟළුම්, තොරතුරු තාක්ෂණය, ආයතනික සැලසුම්කරණය සහ කුළුබඩු ආදී ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමුකළ බවද සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

ඒ අනුව මෙම ණය පහසුකම් සම්බන්ධයෙන් ලංකා බැංකුවේ අදාළ ව්‍යාපාර පුනර්ජීවන අංශය හා සම්බන්ධ වී කරුණු සාකච්ඡා කිරීමට සහ මූල්‍ය විසඳුම් ලබා ගැනීමට පාරිභෝගිකයින් හට දැන් අවස්ථාව උදා වී ඇත.

කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයෙන් පසු ආර්ථික පුනර්ජීවනය කිරීම සඳහා සහ තම ව්‍යාපාරික කටයුතු යළි ගොඩනංවා ගැනීම සඳහා ලංකාවේ ක්ෂුද්‍ර ව්‍යාපාර සහ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර (SME) සංවර්ධනය සඳහා ලංකා බැංකුව විසින් ප්‍රතිලාභ රාශියක් ලබා දී ඇති බව සභාපති රත්වත්තේ මහතා සැල කළේය.

කොවිඩ් උවදුරේ උච්ඡතම අවස්ථාවෙන් රට පීඩා විඳින විට ලංකා බැංකුව කඩා වැටුණු ව්‍යාපාර සඳහා රු. බිලියන 150 ක් වූ සෞභාග්‍යා ණය සහන වැඩපිළිවෙලින් මේ වන විට රු. බිලියන 40 ක් ම ලබා දී අවසන් අතර, එය දිවයිනේ තනි බැංකුවක් හරහා ලබා දුන් විශාලතම ණය සහනය බවට පැවසේ.

මීට අමතරව, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සඳහා වූ දිවි උදාන සහනදායී ණය යෝජනා ක්‍රමය හරහා මාස පහකට අඩු කාලයක් තුළ රු. බිලියන 10 ක් ලබා දීමට කටයුතු කර ඇත.

2020 වර්ෂයේදී බැංකු අංශයේ ණය වර්ධනයේ පහත යාමක් පෙන්නුම් කළ මුත්, ලංකා බැංකුවේ ණය දෙන අනුපාතිකය සියයට 25 කින් පුළුල් වූ අතර, එය එම බැංකුව ආර්ථිකය නඟා සිටුවීම සඳහා ලබාදුන් කැපවීම පෙන්නුම් කරනු ලබයි.

MIAP