ස්වර්ණමහල් හිටපු අධ්‍යක්ෂවරුන්ට ඇප

ස්වර්ණමහල් හිටපු අධ්‍යක්ෂවරුන්ට ඇප

1 April 2021 07:24 pm

ස්වර්ණමහල් සහ ETI සමාගම්වල හිටපු අධ්‍යක්ෂවරුන් ඇපමත මුදා හැරීමට කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට අද නියෝග කළේය. ඒ අනුව ජීවක එදිරිසිංහ, දීපා එදිරිසිංහ, අසංක එදිරිසිිංහ, නාලක එදිරිසිංහ යන එදිරිසිංහ පවුලේ සාමාජිකයන් ඇප මත මුදා හැරිණි.

රුපියල් ලක්ෂ 10 බැගින් වූ ශරීර ඇප දෙකක් මත සැකකරුවන් නිදහස් කර තිබේ.

ස්වර්ණමහල් ආයතනය තුළ සිදු වූ බව කියන මුල්‍ය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් හිටපු අධ්‍යක්ෂවරුන්ට එරෙහිව මෙම නඩුව පවරා තිබේ. මෙම නඩුව ජුනි මස 02 වැනිදා දක්වා කල්තැබීමට කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් ප්‍රියන්ත ලියනගේ මහතා තීරණය කළේය.

UN