චම්පික රණවක සතු නීතිවිරෝධී ගිනිඅවියක් පිළිබඳව පරීක්ෂණ !

චම්පික රණවක සතු නීතිවිරෝධී ගිනිඅවියක් පිළිබඳව පරීක්ෂණ !

1 April 2021 12:00 pm

සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතා විසින් අනවස‍රයෙන් භාවිතා කළ බව කියන ගිනිඅවියක් සම්බන්ධයෙන් තලංගම පොලීසිය පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සඳහා තලංගම පොලීසිය නීතිපතිවරයාගෙන් උපදෙස් පතා තිබෙන බවයි වාර්තා වන්නේ.

චම්පික රණවක මහතා විසින් 2009 වසරේදී මෙම ගිනි අවිය ලබාගෙන ඇති අතර අමාත්‍යංශය අතිරේක ලේකම්වරයෙකු විසින් ඊට අදාලව වසරක කාලයක් සඳහා අවසර පතක් නිකුත් කර තිබෙනවා. අදාල වසරක කාලය ඉක්මවීමෙන් පසු රණවක මහතා වසර 10 ක පමණ කාලයක් එනම්, 2019 වසර අවසන් වනතුරු අදාල ගිනිඅවිය භාවිතා කර තිබෙනවා.

2019 වසර අගභාගයේදී අදාල ගිනිඅවිය සඳහා අවසරපතක් නිකුත් කරන්නැයි මන්ත්‍රීවරයා තලංගම පොලීසියෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති අතර කෙසේ නමුත් ඒ සඳහා අවසර ලැබී නොමැත. ඉන් අනතුරුව ඔහු සිය ගිනිඅවිය 2020 ජනවාරි මාසයේදී තලංගම පොලීසිය වෙත භාරදී තිබේ.

මෙම ගිනිඅවිය චම්පික රණවක මහතා විසින් යුද හමුදා අවි ගබඩාවෙන් ලබාගෙන ඇති අතර ඒ සඳහා ඔහු රුපියල් 2000 ක මුදලක් වැය කර තිබෙනවා.

ගිනිඅවිය තලංගම පොලීසිය භාරදීමෙන් පසුව ඒ පිළිබඳව පොලිස් නිළධාරීන් විසින් ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය දැනුවත් කර ඇති අතර කෙසේ නමුත් ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය නිළධාරීන් දන්වා තිබෙන්නේ ඒ පිළිබඳව අමාත්‍යංශය සතුව වාර්තා කිසිවක් නොමැති බවයි.

UN