ජිනීවා මානව හිමිකම් යෝජනාවල සැර බාල වෙයි !

ජිනීවා මානව හිමිකම් යෝජනාවල සැර බාල වෙයි !

7 March 2021 11:09 pm

ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 46 වැනි සැසිවාරය සඳහා, ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව සංශෝධනය කර තිබෙනවා. මීට පෙර යෝජනාවලදී ශ්‍රී ලංකා රජය එකඟ වූ කාරණා සපුරාලීමට අපොහොසත් වීම සම්බන්ධයෙන් මෙවර යෝජනාවෙන් ගතයුතු පියවර කිහිපයක් යෝජනා කර තිබූ නමුත් එය පියවර ඉවත් කරමින් යෝජනාව සංශෝධනය කර ඇති බවයි ටැමිල් ගාඩියන් වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරන්නේ.

ජගත් මානව හිමිකම් කොමසාරිස්වරිය විසින් මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනා සළකා බැලීමෙන් අනතුරුව මෙම සංශෝධනය සිදු කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

මානව හිමිකම් කඩකිරීම්වලට සම්බන්ධ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති පුද්ගලන්ගේ වත්කම් තහනම් කිරීමට හා සංචාරක තහනම් පැනවීමට මානව හිමිකම් කොමසාරිස්වරිය යෝජනා කර තිබූ නමුත් එය ඉවත් කර තිබෙනවා.

මීට අමතරව ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර යුද අපරාධ අධිකරණය හමුවට කැඳවීමට සිදුකර තිබූ යෝජනාවද ඉවත් කර තිබේ. ඒ වෙනුවට යුද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය පසිඳලීමට අවශ්‍ය සාක්ෂි එක්රැස් කර ගැනීම, තහවුරු කර ගැනීම, විශ්ලේෂණය හා සංරක්ෂණය අවශ්‍ය බව සංශෝධිත යෝජනාව හරහා ඉදිරිපත් කරයි.

මානව හිමිකම් හා ජාත්‍යන්තර මානුෂීය නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වගවීම් ක්‍රියාමාර්ග තහවුරු කළයුතු බවත්, දෙමළ සහ මුස්ලිම් සුළු ජන කොටස් තවදුරටත් කොන්වීම සහ ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් බලපෑම් සිදුකිරීම වැළැක්වීම මෙන්ම මාධ්‍ය නිදහස හා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අවකාශය සුරැකීම වැදගත් වන බවත් සංශෝධනයෙන් යෝජනා කර තිබෙනවා.

යුද්ධයෙන් පීඩාවට පත්වූවන් සැමරීමේ අයිතියට බාධා කිරීම හා ස්මාරක විනාශ කිරීම පිළිබඳවද යෝජනාවට අලුතින් කරුණු ඇතුළත් කර තිබෙනවා.

ස්වාධීන ආයතනවල ක්‍රියාකාරීත්වය ව්‍යවස්ථා සංශෝධන මගින් තහවුරු වියයුතු බවද නව යෝජනාවලට ඇතුළත් වේ.
 
UN