අදත් කොවිඩ් මරණ 04ක් වාර්තා වෙයි - සමස්ත මරණ 497ක් ලෙස ඉහළට

අදත් කොවිඩ් මරණ 04ක් වාර්තා වෙයි - සමස්ත මරණ 497ක් ලෙස ඉහළට

6 March 2021 08:52 pm

අද (06) දිනයේදීත් කොවිඩ් 19 මරණ 04ක් වාර්තා වී තිබේ. 

එම මරණ හතරත් සමඟ සමස්ත මරණ 497ක් ලෙස ඉහළ ගොස් තිබෙන බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සඳහන් කරන්නේ.