අද හඳුනා ගැනුණු ආසාදිතයින් ගණන 425ක් දක්වා ඉහළට

අද හඳුනා ගැනුණු ආසාදිතයින් ගණන 425ක් දක්වා ඉහළට

27 February 2021 08:29 pm

අද (27) දිනයේදී හඳුනා ගැනුණු කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් ගණන 425ක් දක්වා වැඩි වී තිබේ. 

ඒ පෑළියගොඩ කොවිඩ් පොකුරේ අශ්‍රිතයින් ලෙස තවත් 205 දෙනෙකු හඳුනා ගැනීමත් සමඟය.

ඒ අනුව දිවුලපිටිය,පෑළියගොඩ සහ බන්ධනාගාර පොකුර ආශ්‍රිතයින් 78739ක් ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත.