වැලිකන්ද කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයෙනුත් මත්ද්‍රව්‍ය හමුවෙයි

වැලිකන්ද කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයෙනුත් මත්ද්‍රව්‍ය හමුවෙයි

24 January 2021 08:15 pm

වැලිකන්ද කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයෙන් මත්ද්‍රව්‍ය බහා තිබූ ටෙනිස් බෝල දෙකක් සොයා ගත් බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසනවා.

එම ටෙනිස් බෝල දෙක තුළ බහා තිබූ දුම්කොල, ගංජා සහ හෙරොයින් සොය ගත් බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පවසන්නේ. වැලිකන්ද ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින පුද්ගලයන්ට ලබාදීම සඳහා මේවා භාවිතා කරන්නට ඇතැයි පොලීසිය සැක කරනවා.

UN