එක රටක් එක නීතියක් නං මොකටද කාති උසාවි - ජානක වක්කුඹුර

එක රටක් එක නීතියක් නං මොකටද කාති උසාවි - ජානක වක්කුඹුර

24 January 2021 05:36 pm

එක රටක් එක නීතියක් ක්‍රියාත්මක සංකල්පයට අනුව කාති උසාවිවල කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර මහතා පවසනවා. කාති උසාවි සංකල්පයට මුස්ලිම් ජාතිකයන්ද, විශේෂයෙන් මුස්ලිම් කාන්තාවන් විරෝධය දක්වන බැවින් එම අධිකරණ පද්ධතිය අහෝසි කිරීම සඳහා අවස්ථාව උදා වී ඇති බවයි ඇමතිවරයා පවසන්නේ.

අද පෙරවරුවේ ඇඹිලිපිටිය ප්‍රදේශයේ පැවති හමුවකදී අදහස් දක්වමින් රාජ්‍ය ඇමතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

විපක්ෂය ඇතුළු සියලු පාර්ශ්වවල අදහස් ලබාගෙන පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක බහුතරයක එකඟතාවයද සහිතව කාති උසාවි සංකල්පය ‍අහෝසි කළහැකි බවද වක්කුඹුර මහතා පවසනවා.

කාති උසාවිවල පුරප්පාඩු වී ඇති කාති තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම් සිදු කිරීමට අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව ඉල්ලුම්පත් කැඳවා තිබෙන අතර, මේ නිසා කාති උසාවි සම්බන්ධයෙන් නැවත කතාබහක් ඇති වී තිබේ.

UN