නලින් ද සිල්වා, මහසෝන් ආකෘතිය සහ ධම්මික පැණිය

නලින් ද සිල්වා, මහසෝන් ආකෘතිය සහ ධම්මික පැණිය

24 January 2021 07:34 am

නලින් ද සිල්වා සිය ‘මගේ ලෝකය‘ කෘතිය ලියූ අවධියේ ම මහසෝන් ආකෘතිය පිළිබද අදහස ඉදිරිපත් කලේ මහසෝනා යනුවෙන් සංසිද්ධියක් අනුභූතික ලෝකය තුළ පවතින්නේය යන පිළිගැනීම සමාජයට ඉදිරිපත් කිරීමට නොව ඊනියා බටහිර විද්‍යාවේ ඥාන විභාගාත්මත රාමුව ප්‍රශ්න කිරීම සදහාය. එ සදහා ඔහු ගුරුත්වාකර්ශන ආකෘතිය හා මහසෝන් ආකෘතිය සන්සන්දනය කළේය. 

නමුත් කල් ගතවන විට තමන් මේ මහසෝන් ප්‍රවාදය වර්ධනය කළේ කුමක් සදහා ද යන්න ඔහුටම අමතක විය. යකැදුරා විසින් ගෙන්වනු ලැබූ යකා යකැදුරාටත් පාලනය කළ නොහැකි වූවාක් මෙන් නලින් ද සිල්වා විසින් ම නිර්මාණය කළ මහසෝන් ආකෘතිය ඔහුටම පාලනය කළ නොහැකි විය. 

පසුකාලීනව ඔහු නාථ දෙවියන්, මිස්සක දෙවියන්, නාථ දේව මණ්ඩලය වැනි අදහස් ඉදිරිපත් කලේ මහසෝන් ආකෘතිය මුලින් ඉදිරිපත් කල අරමුණින්ම නොවේ. ඒ ඇත්ත වශයනේම සිටින ‘මනුෂ්‍ය නොවන ජීවින් කොට්ඨාශයක්‘ යන අර්ථයෙනි. 

දැන් ජාතික චින්තන කතිකාව ධම්මික පැණියේ පැටලී ඇත්තේ ද මේ ආකාරයටමයි. ඇත්ත වශයෙන්ම ඔවුන්ට අවශ්‍ය වූයේ මේ ධම්මික පැණිය හරහා බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව සම්බන්ධ ඔවුන්ගේ විවේචනය සමාජගත කිරීමට පොටක් පාදා ගැනීමටයි. නමුත් දැන් එයින් ඔබ්බට ගොස් ධම්මික පැණිය ඇත්ත වශයෙන්ම පලදායී බෙහෙතක්ද යන ප්‍රශ්නයට අභිමුඛ වීමට ඔවුන්ට සිදුවී ඇත. ඒ සාමාන්‍ය ජනයාට මෙය වැදගත් වන්නේ ඥාන විභාගය පිළිබද ප්‍රශ්නයක් මත නොවන බැවිණි.

- මහාචාර්ය නිර්මාල් රංජිත් දේවසිරි