කොවිඩ් ආසාදිතයන් 55000 ආසන්නයේ - අදත් 379 ක්

කොවිඩ් ආසාදිතයන් 55000 ආසන්නයේ - අදත් 379 ක්

20 January 2021 07:04 pm

කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදනය වූ තවත් පුද්ගලයන් 379 ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙරටින් හඳුනා ගත් සමස්ත ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය 54,798 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.