මහජන උපයෝගීතා කොමිසම අහෝසි කළේ මටවත් කියන්නෙ නැතුව - ඩලස්

මහජන උපයෝගීතා කොමිසම අහෝසි කළේ මටවත් කියන්නෙ නැතුව - ඩලස්

7 December 2020 08:07 am

මහජන උපයෝගීතා කොමිසම අහෝසි කිරීම සම්බන්ධයෙන් තමා කිසිවක් නොදන්නා බව විදුලිබල අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා පවසනවා. ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසින් ඒ සම්බන්ධයෙන් තමා සමග සාකච්ඡා කළේ හෝ තමා දැනුවත් කළේ හෝ නොමැති බවයි අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ.

පසුගිය පළමුවැනිදා ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර මහතා විසින් මහා භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් දන්වා තිබුනේ මහනජ උපයෝගීතා කොමිසම වසා දැමීමට කටයුතු කරන ලෙසයි. අග්‍රාමාත්‍ය හා මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අයවැය වාර්තාවේ සඳහන් යෝජනාවට අදාලව මෙම කොමිසම වසා දැමීමට උපදෙස් දෙන බවද අදාල ලිපියේ සඳහන් වේ.

කෙසේ වෙතත් ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා පවසන්නේ, අයවැය යෝජනාවල සඳහන් වී ඇත්තේ මහජන උපයෝගීතා කොමිසම තුළ සංශෝධනය සිදුවිය යුතු බව මිස වසා දැමීමක් පිළිබඳව නොවේ.

විදුලිබල ක්ෂේත්‍රය සඳහා යම් නියාමනයක් අවශ්‍ය බැවින් මෙම කොමිසම වසා දැමීමට එකඟ නොවන බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි කැබිනට් මණ්ඩලයේදී සාකච්ඡා කරන බවත් ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා පවසනවා.

මෙරට විදුලිබල කර්මාන්තයේ නියාමනය ආයතනය ලෙස කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව, වර්ෂ 2002 අංක 35 දරන ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභා පනත යටතේ පාර්ලිමේන්තුව මගින් ස්ථාපිත කළ ආයතනයකි.

UN