අද දිනට කොවිඩ් ආසාදිතයින් 517ක් - දිවුලපිටිය සහ පෑළියගොඩ ආසාදිතයින් 23000 ඉක්මවයි

අද දිනට කොවිඩ් ආසාදිතයින් 517ක් - දිවුලපිටිය සහ පෑළියගොඩ ආසාදිතයින් 23000 ඉක්මවයි

4 December 2020 10:02 pm

මේ වන විට අද (04) දිනයේ කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 517ක් හඳුනා ගෙන තිබේ. 

ඒ මීට සුළු මොහොතකට පෙර රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන් නව ආසාදිතයින්  265 දෙනා සමඟින්ය. 

එම ආසාදිතයින් වාර්තා වී ඇත්තේ පෑළියගොඩ කොවිඩ් පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් ලෙසය. 

ඒ අනුව දිවුලපිටිය සහ පෑළියගොඩ කොවිඩ් 19 පොකුර 23005 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. 

ASK