කොවිඩ් අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ධුරය අමල් හර්ෂ ද සිල්වාට

කොවිඩ් අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ධුරය අමල් හර්ෂ ද සිල්වාට

4 December 2020 08:18 pm

ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා, වසංගත රෝග හා කොවිඩ් රෝග පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස, විශේෂඥ වෛද්‍ය අමල් හර්ෂ ද සිල්මා මහතා පත්කර තිබෙනවා.

ඔහු අද (04) සිය තනතුරේ වැඩ භාරගත්‍තේය.

UN