කොවිඩ් 19 ආසාදිත ගොන්නට තවත් 211 එක්වෙයි

කොවිඩ් 19 ආසාදිත ගොන්නට තවත් 211 එක්වෙයි

26 November 2020 10:26 pm

මේ වන විට තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 211ක් හඳුනා ගෙන තිබේ.

ඔවුන් පෑළියගොඩ කොවිඩ් පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් බවයි දැක්වෙන්නේ. 

ඒ අනුව අද දිනට ආසාදිතයින් 553ක් හඳුනා ගෙන ඇති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

මෙම ආසාදිතයින් 553ත් සමඟ දිවුලපිටිය සහ පෑළියගොඩ කොවිඩ් 19 පොකුර 18491ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. 

ASK