ඉන්දීය ආරක්ෂක උපදේශක හෙට ශ්‍රී ලංකාවට

ඉන්දීය ආරක්ෂක උපදේශක හෙට ශ්‍රී ලංකාවට

26 November 2020 06:27 pm

ඉන්දීය ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක අජිත් දොවාල් මහතා නිළ සංචාරයක් සඳහා හෙට (27) දිවයිනට පැමිණීමට නියමිත බව වාර්තා වේ. ඉන්දු-ශ්‍රී ලංකා-මාලදිවයින් ත්‍රෛපාර්ශ්වික සාකච්ඡාවක් සඳහා ඔහු දිවයිනට පැමිණෙන බවයි ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.

මෙම සංචාරයට සමගාමීව මාලදිවයිනේ ආරක්ෂක අමාත්‍ය මරියා අහමඩ් මහත්මියද ශ්‍රී ලංකාව පැමිණෙන බවයි වාර්ත වන්නේ.

මෙම සංචාරය තුළදී අජිත් දොවාල් මහතා සහ මරියා අහමඩ් මහත්මිය, ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා හමුවීමට නියමිතය.

මෙම වසර තුළදී ඉන්දීය ජාතික ආරක්ෂක ප්‍රධානියා ලංකාවට පැමිණෙන දෙවැනි අවස්ථාව මෙය වන අතර ඔහු පසුගිය ජනවාරි මාසයේදීද ශ්‍රී ලංකාවේ නිළ සංචාරයක නිරත විය.

UN