අකුරණ ප්‍රදේශ දෙකක් ලොක්ඩවුන්

අකුරණ ප්‍රදේශ දෙකක් ලොක්ඩවුන්

24 November 2020 05:04 pm

අකුරණ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී කොට්ඨාශයට අයත් ග්‍රාම නිළධාරී වසම් දෙකක් අද (24) ප.ව. 06.30 සිට හුදෙකලා කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශ පියවර ගෙන තිබෙනවා. මෙසේ හුදෙකලා කිරීමට තීරණය කර තිබෙන්නේ බුළුකොහොතැන්න සහ තෙළඹුගහවත්ත යන ග්‍රාම නිළධාරී වසම් දෙකයි.

මේ වනවිට හුදෙකලා තත්වයට පත්කර ඇති ප්‍රදේශවල පදිංචි පුද්ගලයන් පිරිසක් ඉහත ග්‍රාම සේවා වසම්වලට පැමිණ ඇති බවට අනාවරණය වීම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගෙන තිබේ. 

UN