උදේට PHI - හවසට පොලීසිය - රෑට ත්‍රිවිධ හමුදාව

උදේට PHI - හවසට පොලීසිය - රෑට ත්‍රිවිධ හමුදාව

29 October 2020 07:01 pm

කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන්ගේ ආශ්‍රිතයන් ලෙස හඳුනා ගන්නා පුද්ගලයන්, නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත‍ යොමු කිරීම වෙනුවට ඔවුන්ගේ නිවෙස්වලම ස්වයං නිරෝධායනය සඳහා යොමු කිරීම මේ වනවිට ක්‍රියාත්මක වේ.

මෙසේ ස්වයං නිරෝධායනය වන පුද්ගලයන් පිළිබඳව අදියර තුනක් යටතේ දෛනිකව අධීක්ෂණය කරන බවයි කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ.

ඒ අනුව පෙරවරු 06 සිට දහවල් 11 දක්වා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් ඇතුළු ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය බළධාරීන් විසින් නිරෝධායනය වන පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරන අතර දහවල් 11 සිට පස්වරු 04 දක්වා පොලිස් නිළධාරීන් විසින් අධීක්ෂණය කරනු ලබයි.

ඉන්පසු පස්වරු 04 සිට මෙම අධීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය ඒ ඒ ප්‍රදේශවල පිහිටි ත්‍රිවිධ හමුදා කඳවුරුවල සිටින නිළධාරීන්ගේ මැදිහත්වීම මත සිදු වේ.

යම් පුද්ගලයෙකු මෙම ස්වයං නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය උල්ලංඝනය කරන්නේ නම් ඔවුන් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් වෙත යොමු කිරීමට සිදුවන බවද කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය අවධාරණය කරනවා.

UN