පවුලේ ඈයින්ටවත් සළකන්න ඇහැක්කමක් නැත්තං කතානායකකම මක්කටෙයි ?

පවුලේ ඈයින්ටවත් සළකන්න ඇහැක්කමක් නැත්තං කතානායකකම මක්කටෙයි ?

26 October 2020 10:52 pm

කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා සිය කතානායක කාර්ය මණ්ඩලයේ තනතුරු සඳහා සිය පවුලේ සාමාජිකයන් රැසක් පත්කර තිබෙන බව ඇතැම් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා. එම පත්කර ඇති තනතුරුවලට අමතරව තවත් තනතුරු කිහිපයක් සඳහා සිය පවුලේ ඥාතීන් විශේෂ කැබිනට් පත්‍රිකාවක්ද ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි එම මාධ්‍ය වාර්තාවල සඳහන් වී තිබෙන්නේ.

ඒ අනුව,
වසන්ත යාපා අබේවර්ධන (සහෝදරයා) පෞද්ගලික ලේකම් ලෙසත්,
සරත් යාපා අබේවර්ධන (සහෝදරයා) මාධ්‍ය ලේකම් ලෙසත්,
ඉඳුනිල් යාපා අබේවර්ධන (සහෝදරයා) සම්බන්ධීකරණ ලේකම් ලෙසත්,
චමීර යාපා අබේවර්ධන (පුතා) සම්බන්ධීකරණ ලේකම් ලෙසත්,
ප්‍රේමානන්ද කොමසාරු (මස්සිනා) මහජන සම්බන්ධතා නිළධාරීන ලෙසත් පත්කර තිබෙනවා.

කැබිනට් පත්‍රිකාව හරහා ව්‍යාපෘති ලේකම්වරු 05 දෙනෙකු පත් කිරීමට නියමිත අතර ඉන් එක් තනතුරක් සඳහා ඉතිරි සහෝදරයා වන ජනක යාපා අබේවර්ධන පත් කිරීමට මේ වනවිටත් තීරණය කර තිබේ.

කැබිනට් මණ්ඩලය පත් කිරීමේදී මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා කැපී ගොස් ඒ වෙනුවට ඔහු කතානායක තනතුරට පත් කළේය. 

ඇමති තනතුරුවලට පත්වන දේශපාලඥයන් තමන්ගේ සමීපතමයන් එක් එක් තනතුරවලට පත්කර ගන්නා බැවින් මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාට පමණක් එම අවස්ථාව අහිමි වීම අසාධාරණය. එනිසා ඇමති තනතුරකුත් අහිමි වී අඩු ගණනේ කතානායක කාර්ය මණ්ඩලයට හෝ තමන්ගේ පවුලේ අය පත්කර ගැනීමට නොහැකි නම් එම කතානායක තනතුරෙන් වැඩක් නැත.

ඇමතිවරුන්ට නං අඩු ගණනේ අමාත්‍යංශය හරහා පොඩි පොඩි කොන්ත්‍රාත් එකක් හෝ තමන්ගේ එවුන්ට ලබාදිය හැකිය. එහෙත් කතානායකවරයාට ඒ අවස්ථාවද අහිමි වේ.

ඒ නිසා කතානායකවරයාට දැන් කරන්නට තිබෙන්නේ මෙම තනතුරු පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කරන් පුද්ගලයන්ගෙන් දකුණේ භාෂාවෙන්ම මෙසේ ඇසීමටයිි.

'පවුලේ ඈයින්ටවත් සළකන්න ඇහැක්කමක් නැත්තං කතානායකකම මක්කටෙයි ?'