20 වැනි සංශෝධනය තෙවැනි වර කියවීම සංශෝධන සහිතව 2/3 න් සම්මතයි !

20 වැනි සංශෝධනය තෙවැනි වර කියවීම සංශෝධන සහිතව 2/3 න් සම්මතයි !

22 October 2020 10:01 pm

පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කළ 20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත තෙවැනි වර කියවීම තුනෙන් දෙකක බහුතර ඡන්දෙයන් සම්මත විය. එය සම්මත වූයේ වැඩි ඡන්ද 91 කිනි.

තෙවැනි වර කියවීමේදී ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් සංශෝධන කිහිපයක් එකතු වූ අතර ඒ සියල්ල සඳහා අනුමැතිය හිමි විය. විපක්ෂයෙන්ද සංශෝධන කිහිපයක් ඉදිරිපත් වූ නමුත් එම සංශෝධන වැඩි ඡන්දෙයන් ප්‍රතික්ෂේප කෙරිණි.

කෙටුම්පතට පක්ෂව ඡන්ද 156 ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව ලැබුණේ ඡන්ද 65 ක් පමණි. විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 08 දෙනෙකු ආණ්ඩු පක්ෂය සමග එක්ව කෙටුම්පතට පක්ෂව ඡන්දය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඇතුළු මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙකු ඡන්දය විමසන අවස්ථාවේදී සභා ගර්භයේ නොසිටීමද විශේෂත්වයකි.

UN