20 ට පක්ෂ වූ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් මෙන්න !

20 ට පක්ෂ වූ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් මෙන්න !

22 October 2020 08:55 pm

20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත දෙවැනි වර කියවීම අද පාර්ලිමේන්තුවේදී තුනෙන් දෙකක බහුතර ඡන්දයෙන් සම්මත විය. ඒ සඳහා පක්ෂව ඡන්ද 156 ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව ලැබුණේ ඡන්ද 65 ක් පමණි.

මන්ත්‍රීවරුන් 11 දෙනෙකු ඡන්දය දීමෙන් වැලකී තිබෙනවා. ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද 91 කින් කෙටුම්පත දෙවැනි වර කියවීම සම්මත වී තිබෙනවා.

විපක්ෂය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් අට දෙනෙකුද ආණ්ඩුව සමග එක්ව පක්ෂව ඡන්දය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. එම මන්ත්‍රීවරුන් මෙසේය.

ඩයනා ගමගේ මහත්මිය - සමගි ජන බලවේගය (ජාතික ලැයිස්තු)
නසීර් අහමඩ් මහතා - ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය
ෆයිසාල් කාසිම් මහතා - ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය
එච්.එම්.එම්. හාරිස් මහතා - ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය
එම්.එස්. තවුෆීක් මහතා - ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය
ඉෂාක් අහමඩ් මහතා - සමස්ත ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය
ඒ.ඒ.එස්.එම්. රහීම් මහතා - මුස්ලිම් ජාතික සන්ධානය
අරවින්ද කුමාර් මහතා - දෙමළ ප්‍රගතිශීලී සන්ධානය

UN