මහනුවර ගොඩනැගිල්ල කඩාවැටීමෙන් පසු අවදානම් ස්ථානවල සිටි පවුල් 08 ඉවත් කරයි

මහනුවර ගොඩනැගිල්ල කඩාවැටීමෙන් පසු අවදානම් ස්ථානවල සිටි පවුල් 08 ඉවත් කරයි

22 September 2020 10:33 am

අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය තුළ පූර්ණ නිවාස හානි තුනක් සහ අර්ධ නිවාස හානි 21 ක් පිළිබඳව වාර්තා වී තිබෙනවා. මෙම අනතුරු හේතුවෙන් එකම පවුලේ තිදෙනෙකු මියගිය අතර තවත් අයෙක් තුවාල ලබා සිටිනවා.

පවතින අවදානම් සහගත තත්වය හේතුවෙන් අනාරක්ෂිත ස්ථානවල පදිංචිව සිටි පවුල් අටකට අයත් පුද්ගලයන් 37 දෙනෙකු ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යොමු කිරීමට කටයුතු කර ඇති බවයි මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා පවසන්නේ.

මේ අතර බූවැලිකඩ සංඝමිත්තා මාවතේ කඩා වැටුණු ගොඩනැගිල්ල සම්බන්ධයෙන් මේ වනවිට පොලිස් පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා. සුන්බුන් ඉවත් කිරීමට ආපදා කළමනාකරණ අංශය වෙත අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දුන් බවයි දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා පවසන්නේ.

UN