කෙටුම්පත හරිම එක නම් පාර්ලිමේන්තුවක් ඕනෙ නෑනෙ. 20 සම්මත කරන්නේ වෙනස්කම් ඇතුවයි - ප්‍රේම්නාත්

කෙටුම්පත හරිම එක නම් පාර්ලිමේන්තුවක් ඕනෙ නෑනෙ. 20 සම්මත කරන්නේ වෙනස්කම් ඇතුවයි - ප්‍රේම්නාත්

22 September 2020 06:05 am

20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවෙහි සම්මත කරන්නේ කමිටු අවස්ථාවේදී එහි වෙනස්කම් සිදුකිරීමෙන් අනතුරුව බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රේම්නාත් සී. දොලවත්ත මහතා අවධාරණය කරයි. 

"ඉතිං පාර්ලිමේන්තුවක් තියෙන්න ඕනෙ නෑනෙ, නීති හදන්න ඕනෙ නෑනෙ අපි හරිදේම දැම්මොත්. හොඳම දේම දැම්මොත් ? එහෙම නෙවෙයිනෙ, යම් නීති හදනවා කියන්නෙ ඒක තමයි, වඩා පුළුල් මතවාදයකට ඇරයුම් කරන එක. 

ඉතිං අගමැතිවරයා විසින් පත් කරපු කමිටුව තියෙනවා. ඒ කමිටුවේ නිර්දේශ තියෙනවා. ඒ අදාළ සියලුම දේවල් ඒ කමිටු අවස්ථාවෙදි ඒ අදාළ යෝජනා සහ වෙනස්කිරීම් එක්ක තමයි මේ ව්‍යවස්ථාව සම්මත කරන්න කටයුතු කරන්නෙ" යනුවෙනුයි ඒ මහතා සඳහන් කළේ. 

ප්‍රේම්නාත් සී. දොලවත්ත මහතා මේ බව පැවසුවේ ඊයේ (21) පස්වරුවේ මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමිනි. 

RN