විශ්‍රාමික විනිසුරුවරුන්ගේ සංගමයත් 20 ට එරෙහි වෙයි

විශ්‍රාමික විනිසුරුවරුන්ගේ සංගමයත් 20 ට එරෙහි වෙයි

21 September 2020 12:38 pm

විධායකය, ව්‍යවස්ථාදායකය සහ අධිකරණය යන ආයතන තුන අතර තිබිය යුතු බල තුලනයට 20 වැනි සංශෝධනයෙන් බරපතල අගතියක් සිදුවන බව විශ්‍රාමික විනිසුරුවරුන්ගේ සංගමය අවධාරණය කරනවා.

අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්‍රි මහතා වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් විශ්‍රාමික විනිසුරුවරුන්ගේ සංගමය පවසන්නේ ව්‍යවස්ථාවේ බල විබේධනයට, කෙටුම්පත් කර ඇති නව සංශෝධනය මගින් බලවත් අගතියක් සිදුවන බැවින් එයට දැඩි විරෝධය පළ කරන බවයි.

17 වැනි සංශෝධනය මගින් හඳුන්වා දුන්, 19 වැනි ස‍ංශෝධනය මගින් තවදුරටත් තහවුරු කළ ව්‍යවස්ථාදායක සභාව වෙනුවට 20 වැනි සංශෝධනය මගින් ස්ථාපිත කිරීමට යෝජනා කරන පාර්ලිමේන්තු සභාව කිසිදු බලයක් නොමැති නාමික ආයතනයක් බවයි විශ්‍රාමික විනිසුරුවරුන් පෙන්වා දෙන්නේ. අධිකරණ විනිසුරුවරුන් පත් කිරීම සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට හෝ පාර්ලිමේන්තු සභාවට බලයක් නොමැති බවත්, ජනාධිපතිවරයාට තමන්ගේ තනි කැමැත්ත මත විනිසුරුවරුන් පත් කිරීමට අවස්ථාව හිමිවීම අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයට බරපතල බාධාවක් බවත් විශ්‍රාමික විනිසුරුවරුන්ගේ සංගමය අධිකරණ අමාත්‍යවරයා යැවූ ලිපියෙන් අවධාරණය කර තිබෙනවා.

UN