කැබිනට් රැස්වීම සඳුදාට මාරු වෙයි !

කැබිනට් රැස්වීම සඳුදාට මාරු වෙයි !

21 September 2020 11:33 am

සෑම සතියකම බදාදා දිනයේදී පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීම සඳුදා දිනයේදී පැවැත්වීමට ආණ්ඩුව තීරණය කර තිබෙනවා. එම තීරණය මෙම සතියේ සිටම ක්‍රියාත්මක වේ.

ඒ අනුව අද පස්වරු 04 ට ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීම පැවැත්වෙන බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂක නාලක කලුවැව මහතා පවසන්නේ.

මෙතෙක් කල් බ්‍රහස්පතින්දා දිනයේදී පැවැත්වූ කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුව ද සෑම සතියකම අඟහරුවාදා පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

UN