මංතීරු නීතිය කඩකරන්නන්ට පන්ති යන්න වෙයි - දඩ අයකිරීම සතියකින් පස්සට

මංතීරු නීතිය කඩකරන්නන්ට පන්ති යන්න වෙයි - දඩ අයකිරීම සතියකින් පස්සට

21 September 2020 11:00 am

කොළඹට ඇතුළු වන ප්‍රධාන මාර්ග හතරක් සඳහා හඳුන්වා දුන් මංතීරු ප්‍රමුඛතා නීතිය අද සිට දැඩි ලෙස ක්‍රියාත්මක වන බව පොලීසිය පවසනවා. පසුගිය 14 වැනිදා සිට ආරම්භ වූ මෙම නව වැඩපිළිවෙළ පසුගිය සතිය පුරා පෙරහුරුවක් ලෙස පැවැත්විණි.

පෙරවරු 06 සිට 09 දක්වාත්, පස්වරු 04 සිට රාත්‍රී 08 දක්වාත් මංතීරු නීතිය ක්‍රියාත්මක වේ. එම කාලසීමාව තුළ බස්රථ වම්පස මංතීරුවේ පමණක් ධාවනය කළයුතු අතර මෝටර් සයිකල් සහ ත්‍රිරෝද රථ ද එම මංතීරුවට පමණක් සීමා කෙරේ. කෙසේ වෙතත් මංතීරු හතරක් සහිත මාර්ගවල වම්පස දෙවැනි මංතීරුවේද මෝටර් සයිකල් සහ ත්‍රිරෝද රථ ධාවනය කළ හැකිය.

මංතීරු නීතිය කඩ කරන්නන්ට අද සිට දඩ මුදල් අයකිරීමට සහ නීතිමය පියවර ගැනීමට මීට පෙර තීරණය කර තිබුණද එය තවත් සතියකින් කල් දැමීමට තීරණය කර ඇති බවයි පොලීසිය පවසන්නේ. දඩ අය නොකළද මෙම නීතිය කඩ කරන්නන්ට මාර්ග නීති පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ පංති සඳහා සහභාගි වීමට සිදු වේ.

මංතීරු නීතිය නිවැරදිව ක්‍රියාමත්මක වන්නේද යන්න සොයා බැලීම සඳහා ද විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් දියත් කර ඇති අතර ඒ සඳහා CCTV සහ ඩ්‍රෝන කැමරාද භාවිතා කරන බව පොලීසිය පවසනවා.

UN