ප්‍රකට සහල් ව්‍යාපාරිකයෙක් බඩ ඉරිඟු වගාවක් සඳහා සෝමාවතියේ අක්කර 100ක් වනසලා !

ප්‍රකට සහල් ව්‍යාපාරිකයෙක් බඩ ඉරිඟු වගාවක් සඳහා සෝමාවතියේ අක්කර 100ක් වනසලා !

21 September 2020 09:47 am

බඩ ඉරිඟු වගාවක් සඳහා සෝමාවතිය ජාතික වනෝද්‍යානයට අයත් භූමියක අක්කර 100ක් පමණ මේ වනවිටත් ඩෝසර් යන්ත්‍ර යොදවා විනාශ කර ඇති බව පොලොන්නරුව කලාප බාර වනජීවී සහකාර අධ්‍යක්ෂ කීර්ති චන්ද්‍රරත්න මහතා පවසයි. 

මෙම ඉඩම ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය හරහා මීට මාසයකට පමණ පෙර පොලොන්නරුවෙහි ප්‍රකට සහල් ව්‍යාපාරිකයකු විසින් බදු පදනම මත ලබාගෙන ඇති බව සඳහන්. 

කෙසේවෙතත් මාදුරු ඔය සහ ජලගැළුම් නිම්න වනෝද්‍යානවල වෙසෙන වන අලින් සෝමාවතිය කරා ගමන් කරන අලිමංකඩ වැටී ඇති මෙම ඉඩම් මෙසේ වගාවන්ට බදු දීමට ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියට කිසිදු බලයක් නොමැති බවයි කීර්ති චන්ද්‍රරත්න මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ. 

ඒ අනුව මෙම නීතිවිරෝධී ක්‍රියාව වහාම නැවැත්වීමට පියවර ගෙන ඇති අතර අදාළ පාර්ශ්වකරුවන්ට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවත් ඒ මහතා සඳහන් කළේය. 

RN