20 ගැන මං දන්නෑ, කමිටුවකුත් පත් කළා. අපි තාම ඒක ගැන අධ්‍යනය කරනවා - සරත් වීරසේකර

20 ගැන මං දන්නෑ, කමිටුවකුත් පත් කළා. අපි තාම ඒක ගැන අධ්‍යනය කරනවා - සරත් වීරසේකර

21 September 2020 07:26 am

20 වැනි සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් තමන් තවමත් අධ්‍යනය කරමින් සිටින බව පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා පවසයි. 

"ඔව්, මේක තාම අපි අධ්‍යනය කරමින් යනවා. මම දන්නෑ, දැන් ඒකට කමිටුවක් පත් කළා, ඒ කමිටුවෙනුත් වාර්තාව දුන්නා. මොකද රටක ජනාධිපතිවරයෙක් පත්වෙන්නේ බහුතරයෙන් නම් ඒ ජනාධිපති තුමාට තියෙන්න ඕනෙ විධායක බලයක් රට ගෙනියන්න ඉදිරියට. 

19 වෙනි සංශෝධනයට ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ තත්වයට මිනිස්සු විරුද්ධ වුණේ නැත්නම් මේකට මිනිස්සු විරුද්ධ වෙනවයි කියන එක අපට පිළිගන්න බෑ ඒ තර්කය" යනුවෙනුයි ඒ මහතා සඳහන් කළේ. 

වියත්මග සංවිධානයේ ප්‍රධානියෙකු ද වන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා මේ බව පැවසුවේ ඊයේ (20) මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමිනි. 

RN