ජනාධිපති අතින් පත්වීම් ලැබූ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපතිවරුන්

ජනාධිපති අතින් පත්වීම් ලැබූ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපතිවරුන්

12 August 2020 12:12 pm

අද මහනුවරදී පැවති කැබිනට් හා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම් දීමේ උත්සවයේදී දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපතිවරුන්ගේ පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීම ද සිදු කෙරිණි.

විශේෂත්වය වන්නේ මෙවර පාර්ලිමේන්තුව සඳහා පළමු වරට සුදුසුකම් ලැබූ මහජන නියෝජිතයන් රැසකට දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට සභාපති ධුරය ලබා දී තිබීමයි.

ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්ක සඳහා පත්කර ඇති සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපතිවරුන්

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - ප්‍රදීප් උඳුගොඩ මහතා
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය - සහන් ප්‍රදීප් මහතා
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය -සංජීව එදිරිමාන්න මහතා
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය - වසන්ත යාපා බණ්ඩාර මහතා
මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය - නාලක බණ්ඩාර කෝට්ටෙගොඩ මහතා
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය - එස්.බී. දිසානායක මහතා
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - සම්පත් අතුකෝරල මහතා
මාතර දිස්ත්‍රික්කය - නිපුන රණවක මහතා
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය - උපුල් ගලප්පති මහතා
යාපනය දිස්ත්‍රික්කය - අන්ගජන් රාමනාදන් මහතා
කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය - ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා
වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කය -කේ. දිලීපන් මහතා
මන්නාරම/මුලතිව් දිස්ත්‍රික්ක - කාදර් මස්තාන් මහතා
අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය - ඩී. වීරසිංහ මහතා
ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය - කපිල අතුකෝරල මහතා
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය -  ගුණපාල රත්නසේකර මහතා
පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය - අසෝක ප්‍රියන්ත මහතා
අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කය - එච්. නන්දසේන මහතා
පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය -අමරකීර්ති අතුකෝරල මහතා
බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය - සුදර්ශන දෙනිපිටිය මහතා
මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය -කුමාරසිරි රත්නායක මහතා
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය - අකිල එල්ලාවල මහතා
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය - රාජිකා වික්‍රමසිංහ මහත්මිය

UN