මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සිව්වැනි වරටත් අග්‍රාමාත්‍ය තනතුරෙහි දිවුරුම් දෙයි !

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සිව්වැනි වරටත් අග්‍රාමාත්‍ය තනතුරෙහි දිවුරුම් දෙයි !

9 August 2020 09:50 am

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නවවැනි පාර්ලිමේන්තුවෙහි අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ, ඓතිහාසික කැළණිය රජමහා විහාරස්ථානයේදී දිවුරුම් දුන්නේය. 

ඒ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයට පත්වූයේ සිව්වැනි වරටය. 

මෙවර මහමැතිවරණයේදී කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරගවැදුණු ඒ මහතා මනාප 527,000 ඉක්මවා ලබගනිමින් ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ ඉතිහාසයෙහි නව වාර්තාවක් පිහිටුවීමට ද සමත් වූයේය.