නව අගමැති දිවුරුම් දීම කැලණි රජමහා විහාරයේදී

නව අගමැති දිවුරුම් දීම කැලණි රජමහා විහාරයේදී

7 August 2020 03:41 pm

අවසන් වූ මහ මැතිවරණයෙන් ජයග්‍රහණය කළ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නව ආණ්ඩුව පිහිටුවීම සඳහා මේ වනවිට සූදානම් වෙමින් සිටී. ඒ අනුව පොදුජන පෙරමුණේ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අනිද්දා (09) නව අගමැතිවරයා ලෙස ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙම දිවුරුම් දීම අනිද්දා පෙරවරු 09 ට කැලණිය රජමහා විහාරයේදී උත්සවාකරයෙන් පැවැත්වෙන බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඊට පසුදා නව රජයේ කැබිනට් මණ්ඩලය දිවුරුම් දීමට නියමිත වේ.