රවීගෙන් සහ ඇලෝෂියස්ගෙන් ප්‍රකාශ ලබා ගන්නැයි නීතිපති පොලීසියට නියෝග කරලා !

රවීගෙන් සහ ඇලෝෂියස්ගෙන් ප්‍රකාශ ලබා ගන්නැයි නීතිපති පොලීසියට නියෝග කරලා !

14 July 2020 06:35 pm

2016 වසරේ සිදු වූ මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් හිටපු මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතාගෙන් සහ පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගමේ හිමිකරු වන අර්ජුන් ඇලෝෂියස් මහතාගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කර ගන්නා ලෙස නීතිපතිවරයා විසින් වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට උපෙදස් ලබා දී තිබේ.

ජුලි 25 වැනිදාට පෙර ඔවුන් දෙදෙනාගෙන් ප්‍රකාශ ලබාගෙන තමා වෙත යොමු කරන ලෙසයි නීතිපතිවරයා වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට දැනුම් දී තිබෙන්නේ.

UN