එස්.එම්. චන්ද්‍රසේනගේ ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන ගැන පැෆ්රල් සංවිධානයෙන් පැමිණිලි

එස්.එම්. චන්ද්‍රසේනගේ ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන ගැන පැෆ්රල් සංවිධානයෙන් පැමිණිලි

8 July 2020 10:14 am

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙන් මෙවර මහ මැතිවරණයට අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය සඳහා තරග කරන, අමාත්‍ය එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මහතා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහනක් මුවාවෙන් මහජන මතයට අනිසි බලපෑම් කරන බවට සහ රජයේ සම්පත් මැතිවරණ කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන බවට පැෆ්රල් සංවිධානය මැතිවරණ කොමිසම වෙත පැමිණිල්ලක් සිදුකර තිබෙනවා.

පරිසර හා වනජීවී සම්පත් අමාත්‍යවරයා වන එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මහතා, සාමාන්‍ය පෙළ දරුවන්ගේ ඉදිරි අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා මුදල් පරිත්‍යාග කිරීම සඳහා මෙම ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන ආරම්භ කර ඇති අතර ඒ සඳහා අමාත්‍යංශයේ ලිපි ශීර්ෂය සහිතව ලිපියක් ද නිකුත් කර තිබෙනවා. අදාල ලිපිය සමග අයදුම්පතක් ද නිකුත් කර ඇති අතර ශිෂ්‍යත්වය ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන පුද්ගලයන් අදාල අයදුම්පත සම්පූර්ණ කර ඇමතිවරයා වෙත භාරදෙන ලෙස අදාල ලිපියෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා.

1981 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ 78 වගන්තිය යටතේ වන සංග්‍රහ කිරීම නමැති වරද සහ එකී පනතේ 80 වගන්තිය යටතේ විස්තර වන අල්ලස නමැති වරදට අදාළ වන බැවින් මේ පිළිබඳව නිසි විමර්ශනයක් සිදුකර නීත්‍යනුකූල පියවර ගන්නා ලෙස පැෆ්රල් සංවිධානය අනුරාධපුර සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ මැතිවරණ පැමිණිලි නිරාකරණ ඒකකයෙන් ඉල්ලා තිබේ. අමාත්‍යංශ ලිපි ශීර්ෂය සහිතව නිකුත් කළ ලිපියේ පිටපතක් ද පැෆ්රල් ආයතනය විසින් අදාල පැමිණිල්ල සමග ඉදිරිපත් කර තිබේ.

මීට පෙර හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වූ ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහනක් මැතිවරණ නිළධාරීන්ගේ මැදිහත්වීම මත අත්හිටුවීමට කටයුතු කර තිබිණි.

UN