සජිත් ගේ අද දවස.. (ඡායාරූප)

සජිත් ගේ අද දවස.. (ඡායාරූප)

7 July 2020 11:24 pm

සමඟි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා එළඹෙන 2020 මහ මැතිවරණයේ තම පක්ෂයේ ජය තහවුරු කිරීම සඳහා ප්‍රචාරණ කටයුතු වල නිරත වූ අතර අද (07) දින කිරිඳිවෙල, බියගම, දැරණියගල, යටියන්තොට, හා රුවන්වැල්ල ප්‍රදේශ වල පැවැත්වූ  ජන හමු වලට සහභාගී වී තිබිණි.

ප්‍රදේශවල ජනතාව ඒ මහතා උණුසුම් අන්දමින් පිළිගෙන තිබිණි.

ජායාරූප: අජිත් සෙනෙවිරත්න

 

කිරිඳිවල දී

 

බියගම දී


 

දැරණියගල දී

 

යටියන්තොට දී


රුවන්වැල්ල දී