පොහොට්ටුවේ ඡන්ද සටන ජනපතිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අ’පුරදී ඇරඹේ !

පොහොට්ටුවේ ඡන්ද සටන ජනපතිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අ’පුරදී ඇරඹේ !

3 July 2020 12:10 pm

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මහමැතිවරණ ප්‍රචාරණ ව්‍යාපාරය අද (03) ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අනුරාධපුරයේදී ආරම්භ වේ.