දැං කරන්න දෙයක් නෑ දෙන දෙයක් කාලා වෙන දෙයක් බලාගෙන කට වහගෙන ඉන්න - විමල්

දැං කරන්න දෙයක් නෑ දෙන දෙයක් කාලා වෙන දෙයක් බලාගෙන කට වහගෙන ඉන්න - විමල්

2 July 2020 10:10 am

පසුගිය රජය සමයේ හොර ගිවිසුම් අත්සන් කරනතුරු බලාගෙන සිටි ඇතැම් පාර්ශ්ව දැන් හදිසියේ කලබලයට පත් වී කෝ අර ගිවිසුමෙන් අයින් වෙන්නෙ නැද්ද, මේ ගිවිසුම ඉරන්නෙ නැද්ද යනුවෙන් ආණ්ඩුවෙන් විමසා සිටින බව විමල් වීරවංශ ඇමතිවරයා පවසනවා. රටට අවාසිදායක කිසිදු ගිවිසුමකට එළඹීමට වත්මන් ආණ්ඩුව කටයුතු නොකරන බවත්, ඒ නිසා 'දෙන දෙයක් කාලා වෙන දෙයක් බලාගෙන කට වහගෙන ඉන්නැ'යි ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බවත් වීරවංශ මහතා පවසනවා.

රටට, ජනතාවට වාසිදායක ලෙස ගිවිසුම් අත්සන් කරගත හැකිද යන්න පිළිබඳව සලකා බැලිය යුතු බවත්, රටට වාසිදායක නම් එවැනි ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමේ කිසිදු ගැටලුවක් නොමැති බවත් ඇමතිවරයා අවධාරණය කරනවා.

ඉදිරි මහ මැතිවරණයේදී බහුතර පාර්ලිමේන්තු බලයක් ලබාගෙන ඒ හරහා නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සම්මත කර ගන්නා බවත්, ඒ සඳහා අවශ්‍ය තුනෙන් දෙකක බහුතරය ලබාගත නොහැකි වුවහොත් සරළ බහුතරයකින් සම්මත කරගත හැකි අත්‍යවශ්‍ය සංශෝධන සියල්ල සිදු කරන බවත් ඔහු පෙන්වා දෙනවා.