දෙපාරක් අත්සන් කරපු ගිවිසුමක් අපි කොහොමද ඉරන්නේ?

දෙපාරක් අත්සන් කරපු ගිවිසුමක් අපි කොහොමද ඉරන්නේ?

2 July 2020 09:27 am

දෙවතාවකදී අත්සන් කර තිබෙන MCC ගිවිසුම දැන් එකවරම ඉරා දැමීමේ හැකියාවක් නොමැති බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී  ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂක ඩී.වී.චානක මහතා පවසනවා. 

එම ගිවිසුම හරහා පහුගිය ආණ්ඩුව ඇමරිකානු ඩොලර් 10ක් ද ලබාගෙන ඇති තත්ත්වයක අප විසින් එය එකවරම ප්‍රතික්ෂේප කළ හොත් ඇමරිකාවට ජාත්‍යන්තර අධිකරණයට වුවද යා හැකි බව හිටපු මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කරනවා. 

"ඇමරිකාව කියන්නේ ලෝකයේ බලවත්ම රට. ඒ රටින් ඩොලර් මිලියන 10ක් අරන් තියෙනවා MCC ගිවිසුම දෙපාරක් අත්සන් කරලා. ඒ වගේ දෙපාරක්  අත්සන් කරලා තියෙන එකකට ඒ වගේම ඩොලර් මිලියන 10ක් කෝටි 180ක් අරගෙන වෙච්ච දෙයක් නැති වුණාට පස්සේ අපිට එකපාරම ගිවිසුමක් ඉරලා විසික්කරන්න බැහැ. අපි ලෝකෙත් එක්ක වැඩකරන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. නැත්නම් ඇමරිකාවට පුළුවන් ජාත්‍යන්තර අධිකරණයට වුණත් යන්න. අපෙන් ඩොලර් මිලියන 10ක් අරගෙන තියෙනවා,දෙපාරක් අත්සන් කරලා තියෙනවා,මේක විසික් කළා කියලා. එහෙම නැතුව විද්වත් කමිටුවක් දාලා මේක අත්සන නොකරන්න හේතු පැහැදිලිව දෙන්න වෙනවා. ඒ හේතුව දෙන්න තමයි මේ කමිටුව පත් කළේ. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන්කම තිබුණා විසික් කරන්න. ඊට පසේ ජාත්‍යන්තර අධිකරණවලට ගිහිල්ලා බිලියන ගණන දෙන්න අපිට වත්කම් නැහැ."

පවත්නා තත්ත්වය අනුව අඩුම ගන්නේ එම ඩොලර් මිලියන 10ට කුමක් වූයේද යන්න ගිණුම් වාර්තා හෝ නොමැති බව හිටපු මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටිනවා. 
 
ASK