සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා උතුරු පළාතේ සිය පාක්ෂිකයන් හමු වෙයි - ඡායාරූප

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා උතුරු පළාතේ සිය පාක්ෂිකයන් හමු වෙයි - ඡායාරූප

1 July 2020 03:16 pm

සමඟි ජන බලවේගයේ පක්ෂ නායක අගමැති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද දින උතුරු පළාතේ තම පාක්ෂිකයන් මුණගැසුණා.

ඒ අනුව ඔහු වව්නියාව, මන්නාරම ප්‍රදේශ වල පැවති ප්‍රචාරක වැඩසටහන් වලට සහභාගී වෙමින් සිය පාක්ෂිකයන් ඇමතුවා

මෙම අවස්ථාව සඳහා පක්ෂයේ ප්‍රධාන සාමාජිකයන් කිහිප දෙනෙක්ද එක්ව සිටියා.

තවත් ඡායාරූප සඳහා මෙතනින් පිවිසෙන්න.