ඊයේත් ඇඳිරි නීතියට අවනත නොවූ දහසක් අත්අඩංගුවට !

ඊයේත් ඇඳිරි නීතියට අවනත නොවූ දහසක් අත්අඩංගුවට !

6 June 2020 01:45 pm

අද අළුයම 04 න් අවසන් වූ පැය 24 තුළ ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කළ පුද්ගලයන් 1091 ක් පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්ව තිබෙනවා. මීට අමතරව පොලිස් භාරයට ගෙන ඇති වාහන සංඛ්‍යාව 374 කි.

පසුගිය 03 රාත්‍රියේ සිට අද අළුයම 04 දක්වා රටපුරා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වූ අතර අද සිට නැවතත් රාත්‍රී 11 සිට අළුයම 04 දක්වා පමණක් ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වේ.

පසුගිය මාර්තු 20 වැනිදා සිට මෙතෙක් ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම හේතුවෙන් අත්අඩංගුවට පත් පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 71,133 කි. වාහන 20,230 ක්ද අදාල කාලසීමාව තුළ පොලිස් භාරයට ගෙන තිබෙනවා.

UN