ඊයේ දිනට 52ක්. කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1735 දක්වා ඉහළට

ඊයේ දිනට 52ක්. කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1735 දක්වා ඉහළට

4 June 2020 04:04 am

ඊයේ (03) රාත්‍රී 11.06 වනවිට තවත් කොරෝනා වෛරස් ආසාදිතයින් 05 දෙනෙකු වාර්තා වූ බව සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය පවසයි. 

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා වෛරස් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 1735 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. 

ඊයේ රාත්‍රී 11.06 වනවිට එදින තුළ පමණක් වාර්තා වූ නව කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 52ක් විය.