කොවිඩ් ආසාදිතයන් 1730 දක්වා ඉහළ යයි

කොවිඩ් ආසාදිතයන් 1730 දක්වා ඉහළ යයි

3 June 2020 09:11 pm

තවත් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් 20 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙරටින් හමු වූ ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය 1730 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

අද දිනයේදී හඳුනා ගත් සමස්ත ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය 47 කි.

UN