දියණියකගේ සුසුමකුරු හෙවත් (මග හැරෙන) අත්‍යාවශ්‍ය සේවා !

දියණියකගේ සුසුමකුරු හෙවත් (මග හැරෙන) අත්‍යාවශ්‍ය සේවා !

29 May 2020 11:57 am

අප්පච්චිවත් නැතුවම බැරි
ඔය මහා ලොකු සයිට් එකේ..
වැඩ පටන් ගන්නට ඕන වෙන්නැති
ගෙන්න ගත්තේ හදිසියේ..
යවන්නට හිත ඉඩ නොදුන්නත්
ගෙදර ඉඳලත් බැහැලුනේ..
අපි හැමෝවම මතක් වෙනවැති
තනිවෙලා ඉද්දිත් ඔහේ..

ගෙදර ඉදගෙන සමරන්නමයි
වෙසක් ආවෙත් මේ සැරේ..
මං හැදූ පොඩි වෙසක්  කූඩුව
පෙන්නන්නමයි එනතුරු ලතැවුණේ..
පාට පාට බකට් පත්තු කරල
එල්ලුවා මම ලොවි ගහේ..
ඒත් නිකමට පෙනුනෙ නෑනේ
අප්පච්චි එල්ලුව වගේ..

මූණ බල බල කතා කරන්න
පුළුවන් උනත් Whatsapp එකේ...
ඒක තිබ්බට සුවඳ කෝ මට
අප්පච්චි නිදියන ඇඳේ..
පත්තු කරන්න හිතුනෙ නෑ මට
පහුවදාටත් ඒ වගේ..
හැම තාත්තා ම කොළඹ නැවතිල ද
ඔය කොරෝනාවට බයේ...

- රෂ්විනී  යාපාබණ්ඩාර