ඇමරිකාවේ කොරෝනා මරණ 100,000 ආසන්නයේ

ඇමරිකාවේ කොරෝනා මරණ 100,000 ආසන්නයේ

26 May 2020 03:42 pm

කොරෝනා වෛරසය ඇමරිකාවට තවදුරටත් දැඩි බලපෑමක් එල්ල කරමින් පවතින අතර මේ වන විට මරණ සංඛ්‍යාව 100,000 ආසන්නයට පැමිණ තිබේ. 
ඒ අනුව මේ වනවිට ඇමරිකාව තුළ කොරෝනා මරණ 99805 ක් වාර්තා වී තිබේ. 

සමස්ත ආසාදිතයින් ලක්ෂ 17 ඉක්මවා ඇත. 4,64,670ක් සුවය ලබා ඇති බව සඳහන්.  

සමස්ත ප්‍රාන්ත 50 තුළම වෛරසය ව්‍යාප්ත වී තිබෙන අතර වැඩිම බලපෑම එල්ල වී තිබෙන්නේ නිව් යෝර්ක් සහ නිව් ජර්සි වෙතයි.