සවාසනා.....

සවාසනා.....

21 May 2020 12:16 am

උකටලී අප පවා
නිරෝගී කරවන 
අයියා කෙනෙකු මෙනී
බොහෝ කලකින් දුටුව
අපෙ සැප දුක අසන
දයාබර ඔබෙ කවිය 
වාසනාවක්මය..

වකුටු කරගත් දෑතේ 
රැඳී ඇත්තේ ආදරය මය
මැත දෙඩුම්, වහසි, පංඩිතකන්
ගෙල සිඳින තියුණු සැත්
කිසිදාක නාඳුනන මුදු සිතක්
බෝධියක් සේම පැදකුණු කරම්....

රත්න ශ්‍රී විජේසිංහ
20.05.2020

ලාල් හෑගොඩගේ අලුත් කවි පොත 'කෝමළනි' දුටු විගස රත්න ශ්‍රී විජේසිංහ කවියා ලියා එවූ කවිය