මුදල් ඇමති හැටියට මම පාවිච්චි කළ වාහනය දැන් ශිරන්ති රාජපක්ෂ ළඟ - මංගල

මුදල් ඇමති හැටියට මම පාවිච්චි කළ වාහනය දැන් ශිරන්ති රාජපක්ෂ ළඟ - මංගල

22 February 2020 02:51 pm

පසුගිය රජය විසින් අමාත්‍යාංශ සඳහා ගෙන්වූ වාහන අනිවාර්යයෙන්ම එම අමාත්‍යාංශ සතුව පැවතිය යුතු බවත් එසේ නොවන්නේ නම් ඒවා ඇත්තේ කොහිදැයි විමර්ශනය කළ යුතු බවත් හිටපු මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසයි. 

"ඒවා තියෙන්න ඕනේ. නොතියෙනවා නම් ඒක බරපතළ වරදක්. තියෙන්න ඕනෙ. මම මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට අන්තිමට පාවිච්චි කරපු වාහනේ කවුද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා ඕගොල්ලනුත් ඉන්වෙස්ටිශේෂන් එකක් කරන්න. කරලා මට කියන්න. දැන් ඒක කොහෙද තියෙන්නෙ කියලා මට කියන්නකො" යනුවෙන් ඒ මහතා පිළිතුරු දුන්නේ එම වාහන අමාත්‍යාංශ සතුවම පවතින්නේදැයි මාධ්‍යවේදීන් නැඟූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමිනි. 

ඉන් අනතුරුව අසල සිටි රවී කරුණානායක මහතා වෙත හැරුණු මංගල සමරවීර මහතා "ශිරන්තියි  ...." යනුවෙන් සෙමින් පවසන ආකාරය ද පසුගිය 20 වනදා පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ පැවති මාධ්‍ය හමුව අතරතුර මයික්‍රෆෝන් මඟින් ඇසුණි. 

RN