අසාම් අමීන් ඉවත් කළාද ? ඉල්ලා අස් උනාද ?

අසාම් අමීන් ඉවත් කළාද ? ඉල්ලා අස් උනාද ?

21 January 2020 08:42 pm

ජාත්‍යන්තර බීබීසී ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකා වාර්තාකරුවෙකු ‍ලෙස සේවය කළ අසාම් අමීන් මහතා ඉවත් කිරීමට බීබීසී පාලනාධිකාරිය තීරණය කර ඇති බව ඊයේ (20) රාත්‍රී වාර්තා විය. 

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක මහතා සමඟ ඔහු පැවැත්වූ දුරකථන සංවාද ප්‍රසිද්ධියට පත්වීමෙන් උද්ගත වූ තත්වය ඔහුව මෙසේ සේවයෙන් ඉවත් කිරීමට හේතුවී ඇති බවයි වාර්තා වූයේ.

කෙසේ වෙතත් ඔහු ඒ වනවිටත් බීබීසී ආයතනයෙන් ඉල්ලා අස්වීම සඳහා ලිපියක් යොමුකර තිබූ බව මේ වනවිට වාර්තා වේ. ඒ ලබන මාර්තු 31 වැනිදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදිය.

ඔහු මේ වනවිට සේවයෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර එය ඉල්ලා අස්වීමක්ද සේවයෙන් ඉවත් කිරීමක්ද යන්න සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිතව වාර්තා වී නොමැත.

UN

අසාම් අමීන් BBC ආයතනයේ සේවයෙන් ඉවත් කෙරේ !