රන්ජන් හඬපට සියල්ල youtube වෙත මුදා හැරීමට සූදානම්, චැනල් එකකුත් හදලා !

රන්ජන් හඬපට සියල්ල youtube වෙත මුදා හැරීමට සූදානම්, චැනල් එකකුත් හදලා !

18 January 2020 07:13 pm

රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ දුරකතන සංවාද හඬපට ලෙස හුවා දක්වමින් සංස්කරණය කරන ලද හා ව්‍යාජ හඬපට සංසරණය වීම හේතුවෙන් ඔහු සතුව තිබෙන හඬපට සියල්ලම අන්තර්ජාලය වෙත මුදාහැරීමට රන්ජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයා තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව හඬපට අන්තර්ජාලයට මුදාහැරීම සඳහා මේ වනවිට ඔහු විසින් සිය නමින්ම youtube නාළිකාවක්ද නිර්මාණය කර තිබේ.

ඒ සඳහා රන්ජන් රාමනායක මහතා හඳුන්වා දීමේ වීඩියෝවක් ද නිකුත් කර තිබෙන අතර විශේෂත්වය වන්නේ ඔහු එහි පොලිස් නිළ ඇඳුමට සමාන ඇඳුමකින් සැරසී සිටීමයි. එම හඳුන්වාදීමේ වීඩියෝව නිකුත් කර ඇත්තේ අද දිනයේදීය.

UN