අභියාචනාධිකරණ සභාපති විනිසුරු යසන්ත කෝදාගොඩ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට

අභියාචනාධිකරණ සභාපති විනිසුරු යසන්ත කෝදාගොඩ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට

17 January 2020 05:10 pm

අභියාචනාධිකරණ සභාපති විනිසුරු ජනාධිපති නීතීඥ යසන්ත කෝදාගොඩ මහතා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට තෝරා පත් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ. 

මේ පිළිබඳ නිර්දේශ ව්‍යවස්ථා කමිටුවට යොමුකොට තිබෙන්නේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසිනි. 

කෝදාගොඩ මහතා අභියාචනාධිකරණයේ සභාපතිධුරයට පත්වූයේ පසුගිය මාර්තු 28 වෙනි දිනය.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ප්‍රසන්න ජයවර්ධන මහතා ගේ හදිසි අභාවයෙන් පසු වූ විනිසුරු මඬුල්ලේ පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් අභියාචනාධිකරණ සභාපති විනිසුරුවරයා ගේ නම නිර්දේශ කොට තිබේ.

යසන්ත කෝදාගොඩ මහතා 1988 වර්ෂයේ ඔක්තෝබර් මස 28 වන දින ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නීතිඥයතු ලෙස පත්වනු ලැබීය.

1989 දී නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට රජයේ නීතීඥවරයකු ලෙස සම්බන්ධ වීමෙන් පසු ඔහු ජ්‍යෙෂ්ඨ රජයේ නීතීඥයකු ලෙස 1999 වර්ෂයේද, නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල්වරයකු ලෙස 2005 වර්ෂයේ ද, ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල්වරයකු ලෙස 2014 වර්ෂයේද අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල්වරයකු ලෙස 2015 වර්ෂයේද පත්වීම් ලැබීය. 

අභියාචනාධිකරණයේ සභාපතිධුරයට ඒ මහතා පත්වූයේ 2019 මාර්තු මසය.