ජයලත් මනෝරත්නයන්ගේ අවසන් කවිය

ජයලත් මනෝරත්නයන්ගේ අවසන් කවිය

12 January 2020 09:37 am

රෝහල්දී සේකරයන්ගේ 'නොමියෙමි' කවිපොත යළි යළිත් කියවා, මාතින් ලියැවුණු කවිය.

සේකර කී විලසින්ම එදා අප මහගම
කුමකට මියෙමුද අත හැර මුළු ජීවිතයම
මරණී වෙනුවට ළංවෙමු රමණී වෙත අප
ජීවන රිද්මය සොඳුරු බවද ඇත ඈ තුළ

කවියක.. ගීයක.. සිනමාවක.. නාටකයක
සාධුකාරයක..පිරිතක.. ඕම්කාරයක
සුළං පොදක..වැහි ඇල්ලක.. තරු පිපි රාත්‍රියක
රමණි මිස මරණී කොද මේ තුන් ලෝකෙක

දෙවෙන්දොරා සං..නොරිකෝ.. සුගත්ගෙ දම්මිද
සුප්පා දේවිය.. ගෲෂා.. ගජමන් නෝනාවද
බොනී මහත්තයා..හෙලන්ද.. පියල්ද.. නන්දාවද
සිහියට නගන්න රමණී මිස මරණී කොද ...

ජයලත් මනෝරත්න
10.01.2019