ෆැඩ්නා ෂේප් අප් ටී පාරිභෝගික ප්‍රසාදය දිනා ගැනීමට සමත් වේ

ෆැඩ්නා ෂේප් අප් ටී පාරිභෝගික ප්‍රසාදය දිනා ගැනීමට සමත් වේ

8 January 2020 12:06 pm

ෆැඩ්නා ෂේප් අප් ටී වෙළඳ නාමය කෙරෙහි තබා ඇති විශ්වාසය පිරික්සීම සඳහා මෑතකදී දියත් කළ සමීක්ෂණයකින් සොයා ගන්නා ලද තොරතුරු ෆැඩ්නා නිශ්පාදන වල අලෙවිකරු වන ෆුඩ් ඇන්ඩ් නේචර් (පුද්) සමාගම විසින් ප්‍රකාශයට පත්කොට තිබේ. 

මෙම සමීක්ෂණය දියත් කොට තිබෙන්නේ පෙපර්කියුබ් නම් දිවයිනේ ප්‍රමුඛ පෙළේ පර්යේෂණ ආයතනයක් විසිනි. 

එම සමීක්ෂණයෙන් සොයාගන්නා ලද තොරතුරු අනුව 96% දෙනෙකු ම මෙම තේ භාවිතයේ යහපත් ප්‍රතිඵල ලැබී ඇති බවට තහවුරු කොට තිබේ. ඒ අනුව, තේ වල රස, බර අඩුවීමට දායක වන ආකාරය හා සිරුර හැඩ කරවීම සම්බන්ධව පාරිභෝගිකයින් වැඩිපිරිසක් සිය ප්‍රසාදය පළ කර ඇති බවට හෙලිවී තිබේ. 

සාමාන්‍ය කොළ තේ වලට සාපේක්ෂව ෆැඩ්නා ෂේප් අප් ටී විසින් වඩා සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා දෙන බවට සමීක්ෂණයට සහභාගී වූ පාරිභෝගිකයින් තහවුරු කොට තිබේ. 

ඒ අනුව මෙම සමීක්ෂණය ඔස්සේ ෆැඩ්නා ෂේප් අප් ටී භාවිතය සෞඛ්‍යමත් ජීවන රටාවක් සඳහා මඟ පාදන බවට එම පර්යේෂණ ආයතනය සොයා ගත් තොරතුරු මත තහවුරු කර තිබේ.