පාක්ෂිකයන්ට ස්තූතියි කිරීමට සජිත් ගමින් ගමට!

පාක්ෂිකයන්ට ස්තූතියි කිරීමට සජිත් ගමින් ගමට!

15 December 2019 09:52 pm

ජනාධිපතිවරණයේදී තමන් කෙරෙහි විශ්වාසය තබා  එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් ප්‍රමුඛ තමන්ට සහය දැක්වූ ජනතාවට ස්තූතිය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ගමින් ගමට යෑමට නියමිතය. එළඹෙන 17 වැනිදායින් එය ආරම්භ කර අතර එදින කෝට්ටේ, කොළොන්නාව සහ මොරටුව යන ප්‍රදේශයන්හි ජනතාව හමු වීමට නියමිතය. 

18 වැනිදා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාන හතරකදීත් 19 වැනිදා කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව හමුවිමට නියමිතව ඇති බව සඳහන්. 

ඒ අනුව ජනාධිපතිවරණයේ රැස්වීම්  පැවැත්වූ ආසන 154ම ආවරණය වන පරිදි සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා යළි ජනතාව හමුවීමට නියමිතව ඇත. 

මේ වන විට ආසන බල මණ්ඩල කැදවීමද ආරම්භ කර ඇත. 

මහ මැතිවරණය ඉලක්ක කරමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ සන්ධානය යළි බලගැන්වීම සඳහා විවිධ වූ මතවාද මැද සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සිය දේශපාලන ගමන ආරම්භ කරන බවයි අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග පැවසුවේ.